Precut – den smarte vegen til effektivisering av ditt byggeprosjekt

Bestill frå L.Hjertnes AS

Med gode verktøy innen prosjektering og produksjon, får du nøyaktige bygge deler. Ferdige utfresingar og klar til montering. God dokumentasjon og pakka i logisk rekkefølge for montering på byggeplassen. L. Hjertnes leverer precut nøye tilpassa ditt bygge-prosjekt. Stadig fleire velger ei slik løysing, sparer både tid og kostnadar.

Derfor er "Precut" viktig!

Høg kvalitet og nøyaktig tilpassa.

Dei produserast med stor nøyaktigheit. Ferdige fresingar for alle feste og godt merka. Pakka i logisk rekkefølgje. Alt dette forenklar byggearbeid