Precut – den smarte vegen til effektivisering av ditt byggeprosjekt

Bestill frå L.Hjertnes AS

Gode verktøy innen prosjektering og produksjon, får du nøyaktige bygge deler. Ferdige utfresingar. Klar til montering. God dokumentasjon og pakka i logisk rekkefølg for montering på byggeplassen

Derfor er "Precut" viktig!

Høg kvalitet og nøyaktig tilpassa.

Dei produserast med stor nøyaktigheit. Ferdige fresingar for alle feste og godt merka. Pakka i logisk rekkefølgje. Alt dette forenklar byggearbeid