Prosjekt levert av L.Hjertnes AS

Me gjer det meste av produksjonen i våre produksjonslokale. Frå kunden sin forespørsel, så beregning og tilbod. Neste steg går til våre erfarne ingeniører som prosjekterer alle konstruksjonar. Jobben blir så sendt til produksjon. Her har me ein moderne maskinpark som effektivt og nøyaktig jobbar etter teikningar vert overført inn elektronisk. Enten det er takstolar, bjelkar eller precut. Så blir det pakka og klart for utkjøring. Våre lastebilar og spesialbygde traller tek seg av frakta ut til kunde. Til slutt blir det kranen på bilen som avsluttar jobben.