Precut og takstoler
Takstol leveres på byggeplassen

Spar tid og pengar med våre takstol og precut løysingar innen bygg

Takstol og Precut

er vårt hovudprodukt. Heilt frå ordre til konstruksjon og berekningar. Konstruksjonsdata vert overført til produksjon og Hundegger-sag. Den kutter etter mål. Så til ny produksjonslinje, der teikningar vises gjennom laser-teknologi. Her festes delane, til ein komplett takstol. Den er no ferdig til leveranse.

L. Hjertnes sine tenester.

Dei dekker det meste innan byggebransjen. Våre ingeniørar tar prosjektering. Teknisk og detaljprosjektering av takstol og precut til einebustad, leilegheit, næringsbygg og offentlege bygg. Hjelp, veiledning og byggtekniske råd. Ei viktig del av våre tenester er også transport. Våre spesialtilpassa bilar gjev ei rask og effektiv levering ut til kunde.

L. Hjertnes AS prosjektering.

Ein kan følgje prosjekta like til dei er levert ute hos kunden. I slike prosjekt følgje også med byggeteikningar og rådgjeving til byggmeistrar. Eit byggeprosjekt kan vera alt frå ei hytte til store offentlege bygg eller næringsbygg.

 

Teikningar og dokument.

God dokumentasjon er sjølvsagt inkludert i leveransen. Dette er viktige verktøy for byggmeisteren i hans daglege arbeid. I tillegg vil nødvendig og viktige dokument, liggja på denne heimesida til L. Hjertnes. Her kan du lese på nettsida, eller laste ned og skrive ut. Du skal ha alt lett tilgjengeleg av teikningar og dokumentasjon.

Prosjektering av takstol og precut

Frå prosjektering

L. Hjertnes sin produksjon av takstol, precut og bjelkelag foregår alt i eigne lokale. Det forenklar både kontroll og oversikt.

Levering av takstol

Til levering

L. Hjertnes sine spesialbygde lastebilar får takstolar, precut og bjelkelag levert heilt ut til kunde. Ein kraftig krane tek den siste delen av leveringa.