Precut og takstoler
Takstol leveres på byggeplassen

Spar tid og pengar med våre takkonstruksjonar og precut løysingar

Nettstaden er under arbeid

Takkonstruksjonar og precut

Me produserar takkonstruksjonar og precut til alle typar bygg.

 

Våre tenester

Våre ingeniørar tek teknisk og detaljprosjektering av takstol og precut til einebustad, leilegheit, næringsbygg og offentlege bygg. Hjelp, veiledning og byggtekniske råd. 

Byggjeprosjekt

Eit byggjeprosjekt kan vere så mangt. Alt frå hagestove til store leilighetprosjekt eller næringsbygg.

Teikningar og dokumentasjon

Teikningar og dokumentasjon er sjølvsagt inkludert i leveransen. Dette er viktige verktøy for byggmeisteren i hans daglege arbeid. I tillegg vil naudsynte og viktige dokument vere tilgjengeleg på heimesida. 

Prosjektering av takstol og precut

Frå prosjektering

L. Hjertnes sin produksjon av takstol, precut og bjelkelag foregår alt i eigne lokale. Det forenklar både kontroll og oversikt.

Levering av takstol

Til levering

L. Hjertnes sine spesialbygde lastebilar får takstolar, precut og bjelkelag levert heilt ut til kunde. Ein kraftig krane tek den siste delen av leveringa.