Om L. Hjertnes AS

L. Hjertnes AS

L. Hjertnes AS si historie strekker seg tilbake til 1948 og stiftinga av Ludvik Hjertnes Sagbruk. I 1970 gjekk selskapet over til aksjeselskap og hovudaktiviteten gjekk frå sagbruk til produksjon av takstolar. Takstolar og takkonstruksjonar, saman med bjelkelag og precut byggjesett er hovudfokuset for produksjonen vår også den dag i dag. Lang erfaring i bransjen har ført med seg ei utvikling med moderne maskinpark, gode IT-løysingar og mange dyktige medarbeidarar.  

L. Hjertnes AS ligg sentralt plassert i Vestland Fylke og vår styrke er gode og produkt og rask og fleksibel levering til byggeplass.

Me hjelper deg gjerne 

Har du tenkt gjennom dine behov og utfordringar? Me har fagfolk som kan prosjektere og kome med forslag til gode løysingar på din førespurnad og som hjelper deg gjennom ein god og trygg salgsprosess.

 

Transport av takstol og precut
Transport av takstolar
Produkter

Salg

Transport

Leveranse

Prosjekt