Salg

Eit byggeprosjekt kan vere så mangt. Alt frå hagestove til store leilighetsprosjekt eller næringsbygg. Vår salgsavdeling har lang kompetanse og gode løysingar. Få eit tilbod som er tilpassa ditt behov.

Bestill takstol hos L:Hjertnes
Din leverandør av takstol og precut

Transport

Leveransen er ein viktig del av produktet. Det å ha eigen bilpark, er absolutt viktig for å få takstolar og anna materiale ut på byggeplassen. L. Hjertnes AS har investert mykje i transport. Difor er me og raske og forutsigbar på leveranse.

Prosjektering

L. Hjertnes AS har eigne ingeniører for prosjektering og gjer alt prosjekteringsarbeid internt. Teknisk og detaljprosjektering av takstolar og precut til einebustad, hytte, naust, garasje, næringsbygg og offentlege bygg. Hjelp, rettleiing og byggtekniske råd til ditt neste prosjekt. 

Dokumentasjon

Teikningar og dokumentasjon er sjølvsagt inkludert i leveransen. Dette er viktige verktøy for byggmeisteren i det daglege arbeidet. I tillegg vil naudsynde og viktige dokument vere tilgjengeleg på heimesida. 

Precut

Bygg raskare, bygg smartare! Bestill precut frå L. Hjertnes, det forenklar byggearbeidet.

Precut

Den smarte måten og bygge på

Transport

Vår transport er rask og effektiv