Kontaktinformasjon om våre ansatte hos L.Hjertnes AS

Dette er ei oversikt på ansatte innen administrasjon, salg og prosjektering.

Øyvind Hjertnes

Dagleg leiar

Stein Olav Skaten

Prosjektering

Silje Aarvik

Administrasjon

Sverre Singelstad

Prosjektering

Elin Hjertnes

Økonomi/regnskap

Sveinung Øygard

Prosjektering

Sigbjørn Sundfjord

Prosjektering

Carl Christian Haugen

Prosjektering